2017. november 11., szombat

32. évközi vasárnap

Hirdetés november 12.          32. évközi vasárnap
Hittanórák és a plébániai programok a héten folytatódnak. Ezek időpontjait a hirdetőtáblán olvashatjuk.
Szomorú szívvel jelezzük, hogy Futó Károly atya a november 10-én  visszaadta a lelkét a Teremtőnek. Temetése november 13-án 14 órakor lesz Magyarszéken a Sarutlan Kármelita kolostorban. November 18-án szombaton 18 órakor lesz gyászmise elhunyt paptesvérünk lelkiüdvéért a Béke királynője templomban, a Tömő utcában.
Brenner János szenté avatásának a dokumentumait a Vatikán jóváhagyta. Ő az 50-es években vértanúhalált halt pap, akit papi feladatellátás közben – beteghez hívták, hogy vigye el az Eucharisztiát - kommunisták meggyilkoltak. Bízunk benne, hogy jó védőszentje lesz az Eucharisztikus kongresszusnak.
November 25-én 17-18 óráig országos szentségimádás lesz az Eucharisztikus kongresszusra készülve. A mi templomunkban is lehet ehhez az imához csatlakozni.
Köszönjük a fűtésszámla adósság csökkentésére felajánlott adományokat. a héten 52 000Ft érkezett Isten fizesse meg minden adományozónak.

November hónapban, az eddigi hagyományt folytatva az esti szentmisék elhunyt családtagokért és ismerősökért lesznek felajánlva, akiknek neveit felírtuk és az oltárra helyeztük. Ne feledkezzünk el eljönni hétköznapi misére imádkozni.
Az Eucharisztikus kongresszusra készülve szeretnénk péntekenként kinyitni a templomot, hogy mindenki betérhessen egy kis imára. Ehhez kérjük a hívek segítségét, hogy a hátul kitett lapon 1-1 óra templomvigyázást vállaljanak el. Köszönjük mindenkinek a segítségét aki a héten vállalt időpontot. A templomot aznap 70 ember kereste fel. Reméljük, hogy a templom nyitva tartása egyre népszerűbb lesz a hívek és a közelben lakók számára is.
A héten Nagy Szent Albert, Skóciai Szent Margit, Nagy Szent Gertrúd és Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelésének az ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


2017. november 10., péntek

31. évközi vasárnap

Hirdetés november 5.            31. évközi vasárnap
Bérmálási felkészítés következő alkalma november 5-én este lesz.
Hittanórák és a plébániai programok a héten folytatódnak. Ezek időpontjait a hirdetőtáblán olvashatjuk.
Köszönjük a fűtésszámla adósság csökkentésére felajánlott adományokat. a héten 123 000Ft érkezett Isten fizesse meg minden adományozónak.
Eddig 1 395 037Ft érkezett. Augusztus 1-én a gázművek felé tartozás 1 657 583Ft, mely két részből állt: templom mérőóra leolvasásának különbözetéből 1,2 millió forint és a plébánia mérőórája 441 ezer forint. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait, hogy eddig tudtuk üzemeltetni a plébániát.
November hónapban, az eddigi hagyományt folytatva az esti szentmisék elhunyt családtagokért és ismerősökért lesznek felajánlva, akiknek neveit felírtuk és az oltárra helyeztük. Ne feledkezzünk el eljönni hétköznapi misére imádkozni elhunyt testvéreinkért.
Az Eucharisztikus kongresszusra készülve szeretnénk péntekenként kinyitni a templomot, hogy mindenki betérhessen egy kis imára. Ehhez kérjük a hívek segítségét, hogy a hátul kitett lapon 1-1 óra templomvigyázást vállaljanak el. Köszönjük mindenkinek a segítségét aki a héten vállalt időpontot. A templomot aznap 60 ember kereste fel. Reméljük, hogy a templom nyitvatartása egyre népszerűbb lesz a hívek és a közelben lakók számára is.
Egyházközségi képviselő testület határozata alapján az urnatemető –igazodva a szomszéd plébániákhoz az idei évtől 10 és 20 évre is megváltható.
Az egyszemélyes urnahely ára 10 évre 90ezer forint. A többi urnahely ára arányosan lett megállapítva.
A változás nem érinti az eddig megváltott urnahelyeket.

A héten Lateráni bazilika felszentelése, Nagy Szent Leó, Tours-i Szent Márton és Szent Jozafát ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


2017. október 29., vasárnap

30. évközi vasárnap

Hirdetés október 29.                   30. évközi vasárnap
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk a templomban ½ 6-tól. 
Bérmálási felkészítés következő alkalma november 5-én lesz.
Karitász ügyelet csütörtökönként 4-5-ig várják a híveket.
Minden hétfőn 14 órától nyugdíjas klub van a plébánián.
Örömtorna kedden 10 órától lesz minden héten.
Elkezdődtek a hittanórák. Hétfőn ½ 5-től ovis, kedden este bibliaóra, csütörtök este ifjúsági hittanra várunk minden érdeklődőt.
Köszönjük a fűtésszámla adósság csökkentésére felajánlott adományokat. a héten 46 000Ft érkezett Isten fizesse meg minden adományozónak.
Prágai Kis Jézus oltalmába ajánlott Rózsafüzér Társulat titokcsere időpontja november 4-re 17 óra.
November hónapban, az eddigi hagyományt folytatva az esti szentmisék elhunyt családtagokért és ismerősökért lesznek felajánlva. Akikért szeretnénk közös misét mondatni, a nevüket írjuk fel a borítékban lévő papírra és dobjuk be a fa perselybe. Megköszönjük, ha a borítékokba adományaikkal segítik a plébániát. Ne feledkezzünk el eljönni hétköznapi misére imádkozni elhunyt testvéreinkért.
Az Eucharisztikus kongresszusra készülve szeretnénk péntekenként kinyitni a templomot, hogy mindenki betérhessen egy kis imára. Ehhez kérjük a hívek segítségét, hogy a hátul kitett lapon 1-1 óra templomvigyázást vállaljanak el. Köszönjük mindenkinek a segítségét aki a héten vállalt időpontot. A templomot aznap 60 ember kereste fel. Reméljük, hogy a templom nyitvatartása egyre népszerűbb lesz a hívek és a közelben lakók számára is.
Urnatemető nyitvatartása az ünnepeken
Október 29-én vasárnap a misék alatt 7.30-13 és 17-19ig
Október 31-én 7-19-ig
November 1-én 7-19-ig
November 2-án 7-19-ig

A búcsút az Egyház által lehet elnyerni, mely a Jézus Krisztustól kapott oldó és kötő hatalom birtokában közbenjár egy keresztény érdekében, és megnyitja neki Krisztus és a szentek érdemeinek kincstárát, hogy az irgalmasság Atyjától elnyerje a bűneiért járó ideigtartó büntetések elengedését. Ily módon az Egyház nem csupán segítségére akar sietni ennek a kereszténynek, hanem a jámborság, a vezeklés és a szeretet cselekedeteire is serkenteni akarja. Mivel a tisztulás útján lévő elhunyt hívők tagjai a szentek ugyanazon közösségének, segíteni tudunk rajtuk többek között azzal is, hogy búcsúkat nyerünk számukra úgy, hogy a bűneikért járó ideigtartó büntetés elengedést nyerjen.
Mindenszentek ünnepén Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és imádkozik a meghaltakért, november 1-től 8-ig bezárólag mindennap teljes búcsút nyerhet, természetesen a szokásos feltételekkel: gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. (A pápa szándékára elegendő egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet imádkozni. Egyetlen gyónás elegendő mind a nyolc napra (ha nem követünk el halálos bűnt).)
Halottak napján Aki halottak napján meglátogat egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel. A templomlátogatás magában foglalja  egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozását a meglátogatott templomban. A szokásos feltételek ugyanazok, mint fent. Ugyanez a búcsú elnyerhető Mindenszentek ünnepén, valamint a Halottak Napját megelőző vagy követő vasárnapon is. 

A héten Porres Szent Mártonra és Borromeo Szent Károlyra emlékezik az Egyház. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

2017. október 22., vasárnap

urnatemető ünnepi nyitvatartása

Október 29-én vasárnap a misék alatt 7.30-13 és 17-19ig
Október 31-én 7-19-ig
November 1-én 7-19-ig
November 2-án 7-19-ig

29. évközi vasárnap
Hirdetések                    2017. október 15.Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk a templomban ½ 6-tól. 

Bérmálási felkészítés következő alkalma október 22-én az esti mise után lesz.


Karitász ügyelet csütörtökönként 4-5-ig várják a híveket.
Minden hétfőn 14 órától nyugdíjas klub van a plébánián.
Örömtorna kedden 10 órától lesz minden héten.

Elkezdődtek a hittanórák.

Hétfőn, az ünnep miatt az ovis hittan elmarad. Kedden este bibliaóra, csütörtök este ifjúsági hittanra várunk minden érdeklődőt.

Szent Mónika imaközösség szombaton 5  órától imádkozik a templomban.

Köszönjük a fűtésszámla adósság csökkentésére felajánlott adományokat. a héten 40 000Ft érkezett Isten fizesse meg minden adományozónak.

November hónapban, az eddigi hagyományt folytatva az esti szentmisék elhunyt családtagokért és ismerősökért lesznek felajánlva. Akikért szeretnénk közös misét mondatni, a nevüket írjuk fel a borítékban lévő papírra és dobjuk be a fa perselybe. Megköszönjük, ha a borítékokba adományaikkal segítik a plébániát. Ne feledkezzünk el eljönni hétköznapi misére imádkozni elhunyt testvéreinkért.

Péntekenként szeretnénk a templomot kinyitni, hogy mindenki betérhessen egy kis imára. Ehhez kérjük a hívek segítségét, hogy a hátul kitett lapon 1-1 óra templomvigyázást vállaljanak el. Köszönjük mindenkinek a segítségét. Most pénteken először 10 órától lesz nyitva a templom.

A héten Kapisztrán Szent János ünnepe, Claret Szent Antal, Boldog Mór és Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
2017. október 14., szombat

28. évközi vasárnap

Hirdetések                    2017. október 15.
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk a templomban ½ 6-tól. 
Bérmálási felkészítés következő alkalma október 22-én az esti mise után lesz.

Karitász ügyelet csütörtökönként 4-5-ig várják a híveket.
Minden hétfőn 14 órától nyugdíjas klub van a plébánián.
Örömtorna kedden 10 órától lesz minden héten.
Elkezdődtek a hittanórák.
Hétfőn ½ 5-kor ovis hittan, kedden este bibliaóra, csütörtök este ifjúsági hittanra várunk minden érdeklődőt.
Köszönjük a kérdőív visszajelzéseit.
Köszönjük a fűtésszámla adósság csökkentésére felajánlott adományokat. a héten 32 000Ft érkezett Isten fizesse meg minden adományozónak.
Zarándoklatot szervezünk október 21-án szombaton Vác Márianosztrára. Hátul kitett lapon lehet jelentkezni. Zarándoklat költsége 5000Ft, gyerekeknek 4000Ft, ami a résztvevők arányában csökkenhet. A zarándoklat költsége tartalmazza az ebédet is. Eddig 31-en jelentkeztek.
Immár hagyomány nálunk, hogy a kedves hívek novemberig felírják megholtjaik nevét egy kis papírra, amely a faperselyen lévő borítékban található. A borítékot a faperselybe dobják. A felírt megholtakért 30 szentmisét mondunk novemberi estéken, 18 órakor. Minél többen éljünk e nagyszerű lehetőséggel. Megköszönjük, ha a   borítékokba adományaikkal segítik a plébániát.

Péntekenként szeretnénk a templomot kinyitni, hogy mindenki betérhessen egy kis imára. Ehhez kérjük a hívek segítségét, hogy a hátul kitett lapon 1-1 óra templomvigyázást vállaljanak el.
A héten Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit, Antiochiai Szent Ignác, Szent Lukács, De Bredeuf Szent János és Jogues Szent Izsák Kanadai vértanúk, Keresztes Szent János, és Szent II. János Pál ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

2017. október 8., vasárnap

Magyarok Nagyasszonya ünnep. Október 8.

Hirdetések                    2017. október 8.
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk a templomban ½ 6-tól. Bérmálási felkészítés ma este elkezdődik!

Karitász ügyelet csütörtökönként 4-5-ig várják a híveket.
Minden hétfőn 14 órától nyugdíjas klub van a plébánián.
Örömtorna kedden 10 órától lesz minden héten.
Elkezdődtek a hittanórák.
Hétfőn ½ 5-kor ovis hittan, kedden este bibliaóra, csütörtök este ifjúsági hittanra várunk minden érdeklődőt.
Felnőtt megtérő és bérmálkozó hittan kéthetente vasárnap este a mise után lesz. Első alkalom október 8-án lesz.
Köszönjük a kérdőív visszajelzéseit.
Köszönjük a fűtésszámla adósság csökkentésére felajánlott adományokat. a héten 91 000Ft érkezett Isten fizesse meg minden adományozónak.

Zarándoklatot szervezünk október 21-án szombaton Vác Márianosztrára. Hátul kitett lapon lehet jelentkezni. Zarándoklat költsége 5000Ft, gyerekeknek 4000Ft, ami a résztvevők arányában csökkenhet. A zarándoklat költsége tartalmazza az ebédet is. Eddig 21-en jelentkeztek.


A héten Leonárdi Szent János és Szent Kallixtusz pápa ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

32. évközi vasárnap

Hirdetés november 12.          32. évközi vasárnap Hittanórák és a plébániai programok a héten folytatódnak. Ezek időpontjait a hirdetőtá...